Tystysgrif Sgiliau Iaith


Andrew Green, Cadeirydd y Coleg yn cyflwyno tystysgrifau i rai o fyfyrwyr y Dystysgrif eleni ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod.

Tystysgrif Sgiliau Iaith


Andrew Green, Cadeirydd y Coleg yn cyflwyno tystysgrifau i rai o fyfyrwyr y Dystysgrif eleni ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod.

Tystysgrif Sgiliau Iaith


Andrew Green, Cadeirydd y Coleg yn cyflwyno tystysgrifau i rai o fyfyrwyr y Dystysgrif eleni ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod.

Tystysgrif Sgiliau Iaith


Andrew Green, Cadeirydd y Coleg yn cyflwyno tystysgrifau i rai o fyfyrwyr y Dystysgrif eleni ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod.

Tystysgrif Sgiliau Iaith


Andrew Green, Cadeirydd y Coleg yn cyflwyno tystysgrifau i rai o fyfyrwyr y Dystysgrif eleni ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod.

Tystysgrif Sgiliau Iaith


Andrew Green, Cadeirydd y Coleg yn cyflwyno tystysgrifau i rai o fyfyrwyr y Dystysgrif eleni ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod.

Tystysgrif Sgiliau Iaith


Andrew Green, Cadeirydd y Coleg yn cyflwyno tystysgrifau i rai o fyfyrwyr y Dystysgrif eleni ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod.

Tystysgrif Sgiliau Iaith


Andrew Green, Cadeirydd y Coleg yn cyflwyno tystysgrifau i rai o fyfyrwyr y Dystysgrif eleni ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod.

Tystysgrif Sgiliau Iaith


Andrew Green, Cadeirydd y Coleg yn cyflwyno tystysgrifau i rai o fyfyrwyr y Dystysgrif eleni ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod.

Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg

Gall unrhyw fyfyriwr prifysgol ymgeisio am Dystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg y Coleg Cymraeg CenedlaetholMae’r Dystysgrif Sgiliau Iaith yn gyfle euraidd i ennill tystysgrif sy’n brawf bod gennych sgiliau yn yr iaith Gymraeg. Bydd yn dystiolaeth werthfawr i ddarpar gyflogwyr eich bod yn gallu cyfathrebu’n hyderus ac yn broffesiynol yn y Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Cyflwynwyd y Dystysgrif am y tro cyntaf yn 2013, ac fe lwyddodd 34 o fyfyrwyr i’w hennill − a 6 o’r rheiny gyda rhagoriaeth. Erbyn 2015 roedd nifer yr ymgeiswyr wedi cynyddu i 286. Roedd 259 o fyfyrwyr yn llwyddiannus, ac fe gafodd 76 ohonynt Ragoriaeth.  

Mae canlyniadau 2015 wedi cael eu cyhoeddi.

Mae'r gofrestr ar gyfer 2015-16 bellach ar gau.

 

 

​Cofrestru

Tystysgrif Sgiliau Iaith

Myfyrwyr yn siarad am fanteision y Dystysgrif Sgiliau Iaith