Tystysgrif Sgiliau Iaith


Alun Davies AC yn cyflwyno tystysgrifau i rai o fyfyrwyr y Dystysgrif ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Y Fenni.

Cliciwch am fwy o luniau

Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg

Gall unrhyw fyfyriwr prifysgol ymgeisio am Dystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg y Coleg Cymraeg CenedlaetholMae’r Dystysgrif Sgiliau Iaith yn gyfle euraidd i ennill tystysgrif sy’n brawf bod gennych sgiliau yn yr iaith Gymraeg. Bydd yn dystiolaeth werthfawr i ddarpar gyflogwyr eich bod yn gallu cyfathrebu’n hyderus ac yn broffesiynol yn y Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Cyflwynwyd y Dystysgrif am y tro cyntaf yn 2013, ac fe lwyddodd 34 o fyfyrwyr i’w hennill − a 6 o’r rheiny gyda rhagoriaeth. Roedd 220 o fyfyrwyr yn llwyddiannus eleni, ac fe gafodd 68 ohonynt Ragoriaeth.

Mae canlyniadau 2016 wedi cael eu cyhoeddi.

Mae'r gofrestr ar gyfer 2017 bellach ar agor. Cofrestrwch isod:

 

​Cofrestru

Tystysgrif Sgiliau Iaith

Myfyrwyr yn siarad am fanteision y Dystysgrif Sgiliau Iaith