Tiwtoriaid Iaith

Prifysgol Abertawe, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
02920 109017 / 07968 825005
c.dafis@colegcymraeg.ac.uk
Tiwtor Sgiliau Iaith Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant
hanna.hopwood@pcydds.ac.uk
Prifysgol Aberystwyth
uub@aber.ac.uk
Prifysgol Bangor
01248 383247
s.esmor@bangor.ac.uk
Prifysgol Caerdydd
williams-robertss1@cf.ac.uk

Swyddogion Cangen

Prifysgol Abertawe
abertawe@colegcymraeg.ac.uk
Prifysgol Aberystwyth
aberystwyth@colegcymraeg.ac.uk
Prifysgol Bangor
bangor@colegcymraeg.ac.uk
Prifysgol Caerdydd
caerdydd@colegcymraeg.ac.uk
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
metcaerdydd@colegcymraeg.ac.uk
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
ydrindoddewisant@colegcymraeg.ac.uk
Prifysgol De Cymru
decymru@colegcymraeg.ac.uk