Cofrestru

Mae cyfnod cofrestru ar gyfer 2017-18 bellach ar agor. Bydd y cyfnod cofrestru yn cau ar 30ain Hydref.

 


Cyfeiriad e-bost yn eich prifysgol
 
Prifysgol
 

Ticiwch y blwch os oes gennych unrhyw anghenion dysgu neu anableddau sydd wedi eu cofrestru gyda’ch sefydliad
Ticiwch y blwch i gadarnhau eich bod yn dymuno cofrestru’n swyddogol i ymgeisio am Dystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2017/18 a’ch bod yn cytuno i'r Telerau a’r Amodau isod.


 

Telerau ac Amodau

Bydd yr asesiadau llafar a’r arholiadau ysgrifenedig yn cael eu paratoi a’u hasesu yn unol â Rheoliadau Asesu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Yn rhan o’r broses gofrestru, ac yn ystod y broses o drefnu ac asesu’r arholiadau, bydd angen i swyddogion canolog y Coleg, changen y Coleg yn eich prifysgol a CBAC rannu data ynglŷn â’ch manylion cofrestru a’ch canlyniadau yn arholiadau’r Dystysgrif. Gwneir hyn yn unol â Pholisi Gwarchod Data’r Coleg

Rheoliadau Asesu’r Coleg Cymraeg

Cysylltwch â’r Coleg Cymraeg os hoffech ragor o wybodaeth: tystysgrif@colegcymraeg.ac.uk